Nesavjesni nautičari ugrožavaju sigurnost plovidbe i živote ljudi

 trak upsul

Nekoliko crtica intervencija UPSUL u zadnja dva dana na moru govore o ozbiljnosti problema koje stvaraju neodgovorni ljudi.

Ulazak velikom brzinom glisera na plaži kod Đenovića, gdje je došlo do kidanja bova koje ograđuju plažu nije ostalo nezapaženo od strane Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama .

Koordinisanom akcijom Inspekcije sigurnosti plovidbe Kotor, Sektora granične policije Herceg Novi i UPSUL, brzom reakciojom Pomorsko operativnog centra u bazi podataka VTMIS radrskog sistema, je detektovano plovilo koje se kretalo velikom brzinom iz pravca Veriga ka Kumborskom tjesnacu, te u jednom momentu nestaje sa elektronske karte.

Nakon toga, pripadnici SGP Herceg Novi, sa svoji plovilom vrše pretragu terena i pronalaze plovilo koje je vezano u jednu od marina, gdje su utvrdili ko je vlasnik plovila, te sačinjeni zapisnik proslijedili Inspekciji sigurnosti pomorske plovidbe Kotor na dalje postupanje po predmetu radi procesuiranja i kažnjavanja vlasnika.

UPSUL nastavlja sa aktivnostima na moru i evidentnu pojavu nesavjesnih voditelja čamaca i jahti, a kada se radi o tehničkoj ispravnosti istih prilikom isplovljenja.

U kasnim popodnevnima časovima je primljen poziv na Pomorsko operativnom centru, da je gliser sa registarskim osznakama DL9420AC, sa kojim je upravljalo lice M.Đ. ostao u kvaru na jednoj od barskih plaža, te traži asistenciju tegljenja. Ništa ne bi bilo neobično da se ne radi o istom vlasniku čamca, kojeg je UPSUL prije nekoliko dana takođe doteglila do Marine Bar.

Takvim ponašenjem neodgovornih pojedinaca, direktno se ugrožava sigurnost pomorske plovidbe i troše državni resursi i spasilačke ekipe UPSUL koje predano i profesionalno obavljaju poslove koji i nisu u njihovo nadležnosti.

Pored svih gore navedenih aktivnosti, obavješteni smo od strane Marine Budva da su uočili na crvenoj prilaznoj plutači u Budvi, da je feral prekriven sa crnom kesom, te noću svjetlo nije radilo, što je moglo direktno prouzrokovati nasukanje bilo kojeg plovnog objekta koji je te večeri ulazio u budvanski akvatorijum. Suvišno je davati komentar i tražiti objašnjenje za postupak pojedinca koji je mogao ugroziti ljudske živote i imovinu.

Po ovim pitanjima su obavještene Inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe Bar i Kotor, sa kojima će se u narednom periodu preduzimati zajedničke akcije i sankcionisanje nesavjenih pojedinaca koji upravljanju gliserima, skuterima i ostilima učesnicima u pomorskom saobraćaju koji krše pomorske propise.

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar