Stav: Palme & masline

dvor nikole 

Arhivski snimak dvorca kralja Nikole.

Surlaš je učinio štetu na palmama, nekih više nema.
Plasira se ideja sadjenja stabala maslina umjesto palmi - nekima prihvatljiva, nekima ne.
Fotografija je tu, pa sami vidite da li treba obnoviti zasad palmi, ili napraviti Park maslina Bara.
Činjenica je, da je i okolina Dvorca - park, pod zaštitom države kao kulturno dobro  i treba ga očuvati kakav je bio, a stabla maslina ne pripadaju ambijentu dvorca. 

Da je drugačije, i graditelji bi sadili masline umjesto mediteranskih palmi u doba formiranja parka.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar