radovi voda

Sve češće čitam informacije da uslijed izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama dolazi do kvara na dijelu vodovodne infrastrukture što uzrokuje prekid vodosnadbjevanja potrošača, a zbog popravke cjevovoda često dolazi do zamućenja vode.

Pumpna stanica

Molimo sve sugrađane i potrošače da ne koriste prostor oko pumpnih postrojenja za odlaganje otpada jer time direktno ugrožavaju proces organizacije rada istih postrojenja čime remete održavanje procesa vodosnabdjevanja potrošača sa ovih pumpnih postrojenja.

kamen i cvet

Usvojena Informacija o Planu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021.godinu, sa Izvještajem sa javne rasprave.

plaža velja

Vlada je juče donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu, čiji je cilj da se kroz razvoj manifestacionog turizma poboljša diverzifikacija turističke ponude i bolje brendiranje i promocija Crne Gore kao turističke destinacije destinacije, a ukupna opredijeljena sredstva za njegovu realizaciju iznose 80 hiljada eura.

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar