bar gr

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Opštine Bar da je u toku uručenje rješenja kojima je utvrđen porez na nepokretnosti za 2020. godinu, a na osnovu podataka o vlasništvu na nepokretnostima koje je Uprava za nekretnine Crne Gore dostavila shodno članu 17 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG”, broj 25/19), i Registra prebivališta kojeg je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Svi obveznici kojima Pošta Crne Gore ne izvrši uručenje rješenja, isto mogu podići na šalterima broj 11 i 12 Građanskog biroa Opštine Bar, na adresi Bulevar Revolucije br. 1.

Za sva rješenja koja ne budu uručena Sekretarijat za finansije će izvršiti javno oglašavanje shodno čl. 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, broj 6/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i smatraće se uručenim.