AD Marina Bar uspješno završila poslovnu godinu

ad marin

AD Marina Bar je poslovnu 2020. godinu i pored pada prometa , a time i prihoda, na koje je uticala epidemiološka kriza izazvana virusom Covid-19, završila uspješno sa ostvarenom neto dobiti.

Još jednom uspješnom godinom AD ,,Marina” Bar je nastavila kontinuitet uspješnog poslovanja koji je krasi u posljednjih 6 godina.

Finansijski rezultat na kraju prvog kvartala 2021. godine veći je u odnosu na isti obračunski period u 2020. godini.

Novim razvojnim konceptom su uvećani ekonomski razvojni efekti uz uvažavanje koncepta održivog razvoja.

Marina Bar permanentno ulaže u poboljšanje i podizanje nivoa usluga u nautičkom turizmu i to kroz osvremenjivanje marinske infrastrukture i podizanje nivoa bezbijednosti na cjelokupnom području. Shodno novim ekološkim standardima izvršena je rekonstrukcija i uredjenje benzinske stanice i postavljena je javna i besplatna punionica za vozila na električni pogon što je značajno sa aspekta održivog razvoja i njegovanja zdrave, ekološke sredine i korak naprijed ka održivom razvoju i sprovođenju programa E-mobilnosti na teritoriji opštine Bar i generalno u Crnoj Gori.

Samim investiranjem u postojeću i novu imovinu AD ,,Marina” Bar ima kvalitetne pretpostavke za dalje uspješno poslovanje i u predstojećem periodu.

Menadžment kompanije karakteriše visoki nivo poslovne etike uz poštovanje svih standarda i načela korporativnog upravljanja. U prilog dugogodišnjem uspješnom poslovanju i društveno-odgovornom aspektu preduzeća govori i činjenica da je na Skupštini akcionara održanoj 07.04.2021. donešena odluka o raspodjeli dividende akcionarima iz neraspoređene dobiti iz prethodnog perioda.

Imajući u vidu bolji kvartalni rezultat u odnosu na 2020. godinu uz najavu manjih restrikcija za strane državljane prilikom ulaska u Crnu Goru u periodu predsezone, sezone i postsezone očekuje se uspješnija ljetnja sezona i zadovoljavajući finansijski rezultat na kraju godine, saopšteno je iz AD "Marina".

auto klime bakovic 1