SAR 1 i SAR 3 spašavali jedrilicu “Epifani”

sar1 i 3

Nakon prijema poziva putem radio stanice VHF ch16, na Pomorskom operativnom centru, od stane jedrilice ''EPIFANI'' koja plovi pod zastavom Belgije, sa 8 članova posade, 4 odrasle osobe i 4 djece, da uslijed otkazivanja oba motora i nemogućnošću sidrenja zbog jakog sjevernog vjetra koji je duvao na udare do 40 čvorova trebaju pomoć, uslijedila je brza akcija spašavanja na području Kraljičine plaže kod Čanja.

Operateri na POC, Čejović Marko i Bezoki Milo su detektovali jedrilicu sa radarskim sistemom VTMIS sistemom Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, te su uputili dva spasilačka čamaca SAR-1 sa posadom Koković Jasmin i Zaganjor Ekrem, te SAR-3 sa posadom Asović Stevan i Karadjuzović Kamber, koji su isplovili iz luke Bar i za 40 minuta stigli do jedrilice koja se nalazila u opasnosti, te je prihvatila u tegalj na nekih 3 nautičke milje od obale.

Jedrilica je uspješno dotegljena do AD Marine Bar, gdje je vezana na siguran vez

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je u predhodnih dva dana imala nekoliko intervencija spašavanja plovila, koja su bila ugrožena uslijed pojačanog sjevernog vjetra, te ovim putem apeluje na sve učesnike u pomorskom saobraćaju da vode računa o vremenskim prilikama, ispravnosti svojih plovnih objekata, te poštuju pomorske propise i ponašanje na moru. Evidentan je povećan pomorski saobraćaj na cijelom području crnogorske obale.

Za sve informacije, prijave turisti i građani mogu pozvati broj 129 koji je u funkciji 24/7 -  saopštio je pomoćnik direktora za sigurnost plovidbe u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Žarko Lukšić.

auto klime bakovic 1