Prezentovani rezultati I i II dijela Strategije razvoja turizma Bara

strateg to 4

Bar (Mediabiro) – U Baru su danas prezentovani rezultati I i II dijela Strategije razvoja turizma tog grada od 2022-2026.

Prvi dio Strategije odnosi se na situacionu i tržišnu analizu turističkog proizvoda Bara dok je u drugom dijelu Strategije predstavljen strateški okvir razvoja turizma Bara.

strateg to 1
Predsjednik opštine Bar Dušan Raičević kazao je danas da su uprkos epidemiji koronavirusa vođe projekta uspjele da urade značajan dio Strategije razvoja turizma Bara.
„Bar je u deceniji iza nas uspio da izgardi imidž turistički poželjne destinacije sa raznovrsnom turističkom ponudom. Bar se dugi niz godina prvenstveno razvijao kao trgovački lučki centar sa jednom od najznačajnijih luka na barskoj obali. Bar je dugo godina bio primarno orjentisan na takvu vrstu ekonomskog razvoja dok je turizam bio sekundarna djelatnost. Međutim, uz sve prirodne ljepote, raznolike plaže, planinske rijeke, seoski turizam, Nacionalni park, razumjeli smo da takav potencijal i turizam ne može biti sekundaran već nešto što ćemo istaći u prvi plan“, naglašava Raičević.
Ističe da je Ba danas grad koji je prepoznat i u regionu i u svijetu kao atraktivno mjesto za porodični odmor, aktivni odmor, avanturizam i otkrivanje novih divljih ljepota Crne Gore. Kazao je da su u međuvremenu naporno radili na razvoju infrastrukture.
„Gradili smo nove magistralne i lokalne puteve, stvarali smo uslove za investicije, turističke komplekse, naselja i ulagali u priobalno područje čiji je najljepši primjer novo šetaliste u Sutomoru“, istakao je on.
Kaže da je sve je veći značaj turizma za ekonomski razvoj Bara i poboljšanja životnog standarda građana.
„Baš zato smo pristupili izradi temeljnog strateškog dokumenta. Želimo da pokažemo da imamo viziju i dugoročne ciljeve i da pokažemo kakav Bar želimo vidjeti u narednih pet godina“, kaže on.
Raičević smatra da će ova Strategija biti prilika da Bar zaokruži svoj novi moderan imidž savremene i poželjne destinacije u Evropi i svijetu.

strateg to 2
Direktor Turističke organizacije Bar Emil Kukalj rekao je da se nada da će izrada Strategije biti nešto što je opšte prihvaćeno kako od strane javne uprave tako i od turističke privrede. On smatra da će se nakon završetka trećeg dijela Strategije imati jedan kvalitetan dokument koji će na jedan dobar način definisati buduće pravce i smjernice razvoja opštine Bar.
„Ja vjerujem i iskreno se nadam da će nakon usvajanja dokumenta Strategija dati dobar pravac razvoja turizma u koji će svi vjerovati“, poručio je Kukalj.vRekao da je da bez pomoći lokalne samouprave, institucija na državnom nivou, građana i ugostitelja ova Strategija ne bi bila to što jeste.
I i II dio Strategije razvoja turizma Bara prezentovao je vođa projekta dr sc Ivo Kunst koji je pojasnio da se zapravo radi o jednom dokumentu koji se sastoji iz tri dijela.
„Prvi dio dokumenta odnosi se na analizu postojećeg stanja, a završava SWOT analizom. Na osnovu toga u drugim dijelu Strategije koji se zove strateški okvir utvrđujemo načela razvoja, viziju i misiju, strateške ciljeve razvoja, koncepciju a cijela priča završava sa pozicioniranjem i marketinškim aktivnostima“, objasnio je on.
Treći dio Strategije, kako je najavio, biće predstavljen u septembru.

strateg to 3
Direktor Instituta za turizam iz Zagreba, dr sc Damir Krešić naglasio je da bi Strategija trebala da ponudi plan za razvoj turizma u narednih pet godina.
„Mi kao ustanova koja ima jako puno iskustva u izradi dokumenata za razvoj strategije često doživljavamo da čujemo da je sve samo mrtvo slovo na papiru. Međutim, to ne zavisi samo od kvaliteta dokumenta već i od toga koliko će se oni koji rade u turizmu posvetiti implementaciji projekata koji su predviđeni strategijom“, kazao je on.
Smatra da bi korist od ove Strategije trebala da ima cijela lokalna zajednica.
Predsjednica komisije za reviziju Strategije, Silvana Đurašević, kazala je da ključ koji ova Stretegija treba da donese jeste obezbjeđenje benefita za kolalno stanovništvo.
„Ti benefiti se mogu obezbijediti jedino ukoliko budu zadovoljni potrošači. Postizanje tog nekog balansa nije nimalo jednostavno a Strategija upravo to pokušava da obezbijedi prateći trendove na svjetskom tržištu“, pojasnila je ona.
Resusi u opštini Bar, smatra, treba da se iskoriste na način da budu održivi.
Sanja Marković ispred Privredne Komore kazala je da je ovo jedan važan strateški dokumenet koji bi svaka opština trebala da odradi.
Podsjetila je da u ovoj godini rade krovni strateški dokument a to je Master plan razvoja turizma Crne Gore od 2021. – 2025.
O današnjoj prezentaciji rezultata I i II dijela Strategije razvoja turizma, zbog epidemiološke situacije, diskutovalo se i preko Zoom platforme.

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar